IMMO GLABBEEK I CO-IMMO

Plaatsbeschrijving?

Haal CO IMMO in huis!

PLAATSBESCHRIJVINGEN BIJ AANVANG EN EINDE HUURPERIODE.

De plaatsbeschrijving aan het einde van een huurperiode omvat de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder, door de overhandiging van de sleutels, en de raming van de (eventuele) huurschade ten laste van de uittredende huurder. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank. Schade door ouderdom, overmacht of door het normale gebruik van de gehuurde woning hoeft de huurder niet vergoeden.

Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstelkosten. Hij is wél verantwoordelijk als de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren.

Deze plaatsbeschrijving is wettelijk voorzien in art 1730-1731 BW en dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden bij het registratiekantoor.

PROBLEMEN.

Als een van de partijen weigert een plaatsbeschrijving op te stellen, kan de tegenpartij eisen dat er een wordt opgesteld. Als een van beide partijen weigert mee te werken aan een plaatsbeschrijving, kan de vragende partij zich tot de vrederechter richten. Die kan dan een deskundige aanstellen. De vragende partij kan zijn aanvraag indienen tot aan het einde van de eerste maand van bewoning.

WIJZIGINGEN AAN DE WONING ACHTERAF.

Als er na de opmaak van de plaatsbeschrijving wijzigingen worden aangebracht aan de gehuurde woning, kunnen de huurder en verhuurder in onderling overleg een ‘addendum’ (lees: bijlage) opmaken.

TARIEVEN.

Een plaatsbeschrijving bij intreding of uittreding van de huur wordt voor gezamenlijke rekening opgemaakt. Dat wil zeggen dat de kosten gedeeld worden door de huurder en de verhuurder.

ADVIES.

Bent u een verhuurder? U heeft er dan alle belang bij om zo snel mogelijk een plaatsbeschrijving op te maken. Stel daarom een vastgoedmakelaar of expert aan die volledig objectief een plaatsbeschrijving maakt. Het is een slimme zet om al in het huurcontract aan te duiden wie de plaatsbeschrijving gaat maken. Zo voorkomt u een discussie.

WETTEKST.

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek

§1 Bereiken de partijen, geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, met een verzoekschrift ingediend vóór het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.

Je pand verkocht binnen de 60 dagen!

Daar gaan wij voor.

CO IMMO is een netwerk van vastgoedmakelaars met een ruim aanbod aan vastgoed.  Vicky Dewitte, je persoonlijke vastgoedmakelaar kantoor regio Tienen – Glabbeek

CO IMMO I verkoop je pand vandaag
Menu